GUNDAM VOCABULARY AMBAC SYSTEM เทคโนโลยีที่ช่วยในการทรงตัว และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในอวกาศ

GUNDAM VOCABULARY AMBAC SYSTEM เทคโนโลยีที่ช่วยในการทรงตัว และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในอวกาศ


GUNDAM VOCABULARY 

AMBAC SYSTEM 

AMBAC ย่อมาจาก Active Mass Balance Auto-Control  เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ช่วยให้โมบิลสูทที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ โดยระบบนี้จะใช้งานได้ดีที่สุดในสภาพแรงดึงดูด zero-G หรือในอวกาศ ส่วนบนโลกนั้นประสิทธิภาพจะลดลง (แต่ reference บางแหล่งก็ระบุว่าระบบนี้คือส่วนนึงที่สร้างสมดุลย์ให้โมบิลสูทลุกยืนหรือเดินได้เป็นครั้งแรก แต่ต่อมา reference ส่วนใหญ่ได้แยกระบบ Balancer สำหรับทรงตัวภายใต้แรง G ออกมา)  

AMBAC ทำงานโดยอาศัยฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อมีการกระทำจะมีปฏิกิริยาที่เท่ากันและตรงกันข้าม” (Act = React)  โดยคำนึงถึงความเฉื่อยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางด้วย ตัวอย่างเช่น หากบุคคล(อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงเป็น 0 หรือต่ำมากๆ) เมื่อเขาวางแขนซ้ายไว้ที่หน้าอกแล้วเหวี่ยงออกไปด้านข้าง แรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนี้จะส่งผลให้ส่วนที่เหลือของร่างกายหันไปในทิศทางอื่นเพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงมุม และเมื่อการเคลื่อนไหวของแขนหยุดลง การหมุนของร่างกายก็จะหยุดลงเช่นกัน  

ระบบ AMBAC ในโลกของกันดั้มนั้นพัฒนาไปอย่างมาก ถึงขั้นที่ประสานการเคลื่อนไหวปกติกับการเคลื่อนไหวระดับจุลภาคได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกิดความสมดุลอย่างดีเยี่ยม สามารถควบคุมการทรงตัว การหมุน การเคลื่อนไหวได้ดีจนถึงขั้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้คล้ายร่างกายมนุษย์  ซึ่งเมื่อประสานกับท่อแรงขับต่างๆที่มีอยู่ตามจุดต่างๆแล้ว จะทำให้โมบิลสูทสามารถแสดงท่าทางต่างๆเช่น ใช้อาวุธ หลบกระสุนที่ยิงเข้ามา หรือจับวัตถุขนาดเล็กได้  

 


การชำระเงินผ่าน อินเตอร์เน็ต แบงกิ้ง

(เสียค่าบริการ Vat 7%)

powerupmag

การชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส

(เสียค่าบริการ Vat 7%)

powerupmag

ช่องทางขนส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ

powerupmag
Copyright © 2018 All rights reserved. | powerupmag.com